מדיניות ביטולים כללית

מדיניות ביטולים כללית

ביטול הסכם רכישה

1. מוצריה של חברת זוויתן טכנולוגיות בע”מ (להלן: “החברה”) אינם מוצרי מדף. הם ניתנים להתקנה רק לאחר מדידות מדויקות באתר הלקוח, ולאחר שהלקוח אפיין את דרישותיו והתאפשר לו לבחור תוספות ייעודיות למוצרים. לפיכך, ככלל, מוצרי החברה הם “טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות”, כמשמעות מונח זה בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010, שלגביהם אין זכות ביטול לאחר חתימת הסכם רכישה או הסכם הזמנה או לאחר קבלת הצעת המחיר מאת החברה.

2. למרות האמור בסעיף הקודם, וכפי שצוין בסעיף 5 לתנאי השימוש באתר וכן צוין באמנת השירות, החברה דוגלת במתן יחס הוגן והולם. לפיכך, ככלל, ניתן יהיה לבטל הסכם רכישה רק אם החברה נתנה הסכמתה לכך ורק אם טרם נגרמה הוצאה כלשהי לחברה (שני תנאים מצטברים). תנאים מפורטים ומדויקים יותר יימסרו ללקוח בעת הגשת הצעת המחיר וטרם חתימתו על הסכם.

3. יש להדגיש – האמור כאן הוא בגדר מדיניות כללית בלבד, בבחינת ה-“אני מאמין” של החברה. המדיניות הכללית המוצגת כאן היא מיטיבה יותר כלפי הלקוח, מאשר מדיניות הביטולים שנקבעה בדין ביחס למוצרים ולטובין דומים. החברה רשאית לשנות את מדיניות הביטולים בכל עת, ולאף אדם או תאגיד לא תהיה טענה בעניין.

4. מדיניות הביטולים המחייבת בעסקה ספציפית היא המדיניות שעליה חתם הלקוח בעת חתימתו על הסכם הרכישה או הצעת המחיר.

5. בכל מקרה, לא תהיה זכות ביטול לאחר שהחברה החלה לייצר את המוצר לפי הזמנת הלקוח.

ביטול הסכם שירות

6. החברה גם מאפשרת לרכוש הסכם שירות, שבמסגרתו יוכל הלקוח לקבל שירות שוטף – תחזוקה מונעת ותחזוקת שבר – למוצר שאותו הוא רכש. הסכם שירות קבוע נותן ללקוח שקט נפשי ויתרונות אחרים. בהסכם נכללים: ביקור נציג היצרן אחת לחצי שנה לשם בדיקת תקינות המערכת; החלפת פילטר במערכת אחת לחצי שנה; בדיקת יחידות הערפול במערכת והחלפתן ללא עלות בהתאם לצורך; בדיקה מקיפה של המערכת.

7. הסכם השירות הוא לתקופה של שנה, כאשר בתחילת כל שנה ייגבה הסכום לשנה נוספת.

8. הלקוח יכול להפסיק את ההסכם בכל עת, כאשר מהסכום ששילם בתחילת השנה יוחזר החלק היחסי בניכוי העלות של מה שקיבל הלקוח. לדוגמה – אם בזמן הזה ביקר אותו טכנאי, ישלם הלקוח עלות ביקור טכנאי. אם הטכנאי החליף חלקים – ישלם הלקוח את עלותם. פרטים מפורטים יותר יובאו בפני לקוח שיתעניין ברכישת הסכם שירות.

מדיניות זו עודכנה לאחרונה בתאריך: 29 באפריל 2020.

דילוג לתוכן