Rightwash

פיתוח חדשני

מערכת "שטיפה נכונה" היא פרי פיתוח ישראלי, פטנט חדש בעולם

חסכון במים

חסכון של 90% ויותר בצריכת המים במקלחת, ללא פגיעה באיכות הרחצה

מתאימה לכל מקלחת

המערכת מיוצרת במפעל לפי המידות המדויקות של המקלחת שבבית הלקוח

חסכון באנרגיה

צריכת מים נמוכה יותר מפחיתה את הצורך לחמם כמות גדולה של מים

מבנה המערכת

ראש מקלחת

ראש המקלחת משמש למעשה כגוף המערכת, ובו קיימים פתח יניקת אוויר ופתח יציאת מים. ערבול האוויר עם המים מאפשר לחסוך בצריכת המים, ללא פגיעה באיכות הרחצה. חווית הרחצה היא נעימה ומלטפת, ונורות ה-LED המותקנות מנעימות עוד יותר את השהייה במקלחת

יחידה אנכית

היחידה האנכית היא אופציונלית, והיא מאפשרת התקנה של פאנל הפעלה על גביה, והיא כוללת 3 פתחים נוספים ליציאת מים

פאנל הפעלה

שליטה בזרימת האוויר

פאנל ההפעלה מאפשר שליטה בזרימת האוויר וכן חימום זרימת האוויר (בדגמים המתאימים)

תאורה

פאנל ההפעלה מאפשר כיבוי והפעלה של תאורת הלד

פתחי יציאת מים

פאנל ההפעלה מאפשר כיבוי והפעלה של יציאת המים העליונה או של יציאות המים הצידיות (אם קיימות)

פאנל ההפעלה

דילוג לתוכן