אמנת השירות

הצהרת השירות

  • הלקוח צריך לקבל מוצר ושירות מושלמים.
  • הלקוח צריך לשלם מחיר הוגן שיאפשר לזוויתן טכנולוגיות בע”מ לספק לו מוצר ושירות מושלמים, וגם להרוויח.
  • זוויתן טכנולוגיות בע”מ מחויבת לשירות מצוין ללקוח, וכל מי שישמש כנציג או זכיין של החברה – יתחייב לכך אף הוא.

הצגת השירותים ורמות השירות לאספקתם

  • לקראת התקנה או מתן שירות, יקויומו הוראותיו של נוהל הכנות פנימי, אשר יבטיח שההתקנה תסתיים ללא הפתעות, ובמועד. כל פעולה כזו תאושר במערכות החברה.
  • כל נציג או זכיין יחתום על התחייבות בהתאם להנחיות החברה. ההתחייבות כוללת הסכמה של הזכיין / הנציג מראש, כך שאם יתברר שהוא אינו מקיים את אמנת זוויתן – יאבד הוא את זכיינותו או זכאותו לייצג את החברה.
  • כל מתקין או איש שירות שמגיע אל הלקוח, לא יעזוב את האתר עד אשר יוודא: (1) המוצר נבדק על פי מפרט הבדיקה ותיעוד על כך צוין במערכות החברה; (2) האתר נקי; (3) הלקוח מרוצה (בחתימתו).
  • בתקופת האחריות או במקרה שנרכש הסכם שירות, הלקוח יקבל שירות על פי הפירוט הבא: (א) במקרה שהמקלחת אינה פועלת כלל – (1) אם מדובר במקלחת יחידה בבית – מתן שירות תוך 24 שעות (לא כולל שבתות, חגים ומועדים); (2) אם קיימת מקלחת נוספת בבית – מתן שירות תוך 48 שעות (לא כולל שבתות, חגים ומועדים); (ב) במקרה שניתן לעשות שימוש במקלחת אך קיימת תקלה שמפריעה ללקוח – מתן שירות תוך 72 שעות (לא כולל שבתות, חגים ומועדים).
  • בסוף כל התקנה או מתן שירות – יתבקש הלקוח למלא טופס משוב. לקוח שיהיה מעוניין בכך – יוכל למלא את הטופס מאוחר יותר ולהעבירו אל החברה. לקוח שלא ישלח טופס – תקוים איתו שיחת טלפון. הלקוח יוכל להודיע בכל שלב שהוא אינו מעוניין למלא משוב. 
לוגו של חברת זוויתן טכנולוגיות
דילוג לתוכן