תנאי שימוש

1. מבוא

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת זוויתן טכנולוגיות בע”מ ח.פ. 51-560542-6 (להלן: “זוויתן” או “החברה”). האתר מופעל בכתובת האינטרנט https://www.zavitan-tech.co.il. באתר תוכלו למצוא מידע על חברת זוויתן ועל המוצרים שאותם היא מפתחת ומוכרת.

1.2. האתר שייך לזוויתן טכנולוגיות בע”מ. משרדי החברה נמצאים ברחוב קומבה 4 באזור התעשייה בחדרה, וניתן לשלוח אל החברה דואר לתיבת דואר מס’ 3245, חדרה, מיקוד 3813201.

1.3. השימוש בלשון זכר במסמך זה נובע ממגבלות השפה העברית ונעשה לשם הנוחות בלבד. האתר מופנה כלפי כל המגדרים באופן שווה.

1.4. בכל שאלה בנוגע לפעילות החברה, מוצריה, קבלת הצעת מחיר, שיתופי פעולה וכיוצא באלה, באפשרותכם לפנות בדוא”ל contact@zavitan-tech.co.il, ליצור קשר באמצעות טופס הפנייה שבאתר או לפנות בטלפון לפי מספר הטלפון שמופיע באתר.

2. מטרת השימוש באתר

2.1. מטרת הצגת התכנים באתר היא מתן אפשרות למעוניינים בכך, להיחשף לפעילות חברת זוויתן ולמוצרים שאותם היא מייצרת ומשווקת. כל עיון ושימוש בתכנים שבאתר כפוף לתנאי שימוש אלה.

3. הסכמה לתנאי השימוש

3.1.  גלישה ו/או כניסה לאתר זוויתן ו/או שימוש בשירותיו ובתכניו מבטאת ומהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש כמפורט בעמוד זה, ללא הגבלה או הסתייגות. לכן, אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינכם רשאים לעשות שימוש באתר זה ו/או בשירותיו ובתכניו לכל מטרה שהיא.

3.2. אנא קראו תנאים אלו בקפידה ובמלואם, שכן הם מחייבים אתכם. אם אינכם מסכימים להם במלואם ללא סייג, אנא עזבו את האתר כעת ואל תעשו בו או בתכניו כל שימוש.

3.3. האתר מופנה לתושבי ישראל, שהם בגירים וגילם מעל גיל 18.

3.4. תכני האתר אינם מהווים ייעוץ כלשהו. האתר נועד לתת מידע כללי בנוגע לפעילות חברת זוויתן ומוצריה. החברה אינה מתחייבת כי התכנים יהיו מלאים, כוללים, מעודכנים למועד הקריאה בהם או מתאימים לנסיבות מקרה ספציפי או שאלה ממוקדת.

3.5. החברה אינה מתחייבת כי תנאי האתר יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או נעדרים טעויות כלשהן, הגם שהיא עושה מאמץ להימנע מהבאת מידע שגוי או לא מדויק.

3.6. תנאי שימוש אלו נועדו להסדיר יחסים מחייבים בין גולשי ומשתמשי האתר לבין חברת זוויתן, הכל כמפורט בעמוד זה.

4. שינויים בתנאי השימוש

4.1. תנאי שימוש אלו עשויים להתעדכן מעת לעת, ללא כל הודעה מוקדמת או מאוחרת על כך, וזו אחריותכם המלאה לבדוק אם הם מתאימים לרצונותיכם ולהסכמותיכם טרם השימוש באתר, מעת לעת.

4.2. כל שינוי בתנאי השימוש יחייב החל ממועד כניסתו לתוקף.
 
4.3. בכל עת תוכלו לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר. המשך הגלישה והשימוש באתר לאחר עדכון תנאי השימוש – כמוהו כהסכמה לתנאי השימוש כפי ששונו.

5. תוכן האתר ושינויים באתר

5.1. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו, עיצובו, השירותים המוצעים דרכו או כל שינוי אחר, לפי שיקול דעתה, ללא צורך בהודעה מראש או בהסכמה.

5.2. גם מידע ומאמרים המופיעים באתר יתכן שישתנו, ימחקו, יעודכנו, ייערכו או יעברו כל שינוי אחר ללא כל הודעה על כך.

5.3. לא תהיה לגולשי האתר ו/או למשתמשי האתר ו/או למי שמסתמך על מידע שהובא באתר ו/או לכל אדם אחר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

5.4. לנוחות המתעניינים ברכישת מוצרי החברה, מוצג באתר מחירון למוצרי ולשירותי החברה.

5.5. המחירון יתעדכן מעת לעת. עדכוני המחירון עשויים לנבוע מעלויות משתנות של חומרי הגלם, שינויים בשיעורי המס, שינויים בעלויות הייצור או התפעול של החברה או של המוצרים השונים, שינויי תמחור לנוכח שינויים בשוק או כל סיבה אחרת. כוונת החברה, בהתאם למה שהיא קבעה באמנת השירות השלה, היא להעמיד את מחירי מוצריה ושירותיה על הסכום הנמוך האפשרי, באופן שמאפשר לה הן להציע מוצרים ושירותים בתמחור הוגן והן להרוויח (בהיותה עסק כלכלי). לכן, החברה גם נמנעת, לפחות בשלב זה, מלהשתמש בשירותים של משווקים, חנויות או כיוצא באלה מתווכים, ומעדיפה לשווק את מוצריה באופן ישיר מהיצרן לצרכן הסופי.

5.6. המחיר הקובע למוצר או שירות שאותם מציעה החברה הוא המחיר התקף במועד חתימת החברה והלקוח על הסכם מתן שירות או הסכם רכישה או חתימת הלקוח על הצעת המחיר אשר הוצעה לו, במסמך פיזי, על ידי נציג מוסמך של החברה (להלן: “מועד החתימה”). כל מחיר אחר שמוצג באתר לפני מועד החתימה אינו בגדר “הצעה” והוא לא יכול לכונן “קיבול”, ובנוסף לא יוכל הוא לייצר הסתמכות מטעם אדם (לרבות תאגיד) על מחיר מובטח לקבלת אותו מוצר או שירות. החברה עושה כל מאמץ על מנת לעדכן באופן שוטף את מחירי המוצרים והשירותים שמופיעים באתר, אשר כאמור מוצגים אך ורק להתרשמות כללית ולנוחות המשתמשים או הגולשים באתר.

6. קישורים באתר

6.1. ייתכן שתמצאו באתר קישורים לאתרים אחרים ולמקורות שונים באינטרנט. מקורות אלו שאליהם מפנה האתר אינם מתפרסמים על ידי החברה או מי מטעמה והחברה איננה אחראית להם ולתכניהם. כמו כן, ייתכן שהגלישה למקורות אחרים אלו, תצריך מכם הסכמה שונה ונפרדת בנוגע לתנאי השימוש של אותם האתרים ו/או המקורות.

6.2. עצם הקישור למקורות שונים אינו מהווה המלצה או אישור לנכונות תוכנם, מהימנותם, עדכניותם ודיוקם, ומקורות אלו אינם נבדקים באופן שיטתי על ידי החברה או מי מטעמה.

6.3. ייתכן שקישורים כאלה ואחרים באתר לא יהיו תקינים או לא יובילו למקור שאליו התכוון אתר זה להפנות. אנא עדכנו אותנו בכל מקרה כזה ואנו ננסה לתקן את התקלה, אך בכל מקרה אין בכך משום נטילת אחריות על כך.

6.4. החברה רשאית להוסיף או להוריד בכל עת קישור כלשהו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7. היעדר אחריות

7.1. המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אחד ואחד מהמשתמשים הפוטנציאליים באתר.

7.2. אתם, הגולשים, תהיו האחראים הבלעדיים,  במפורש ומכללא, לכל נזק שייגרם לכם, לאתר, לחברה, למי מטעמה, למי מטעמכם ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות פגיעה במוניטין או בשם הטוב ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לשימושכם או לשימוש אחרים באתר, והנכם נדרשים שלא לפעול באתר אלא לפי החוק.

7.3. בנוסף על כך, לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה הקשורות למאמרים, למידע ולשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, לדיוקם, איכותם, אמינותם, טבעם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם.

7.4. בכל מקרה לא תהיה החברה ו/או מי מטעמה אחראים על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, אי עדכון התכנים, שעות פעילות ורצף פעילות האתר.

7.5. השימוש וההסתמכות על כל הנמצא באתר ייעשה על אחריותכם הבלעדית והמלאה. עליכם החובה לבדוק שהתכנים המופיעים באתר נכונים, מלאים, מעודכנים או מתאימים לצרכיכם, והחברה אינה לוקחת על עצמה כל אחריות ביחס לתכנים שבאתר, שלא הייתה מוטלת עליה אלמלא הוראת דין מפורשת.

7.6. כאמור לעיל, אין להסתמך על כל מידע או מאמר באתר כאילו היו עצה משפטית או עצה מקצועית מסוג אחר. הנכם נדרשים להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל טיפול בבעיה או שאלה שהתעוררה אצלכם. החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מהסתמכות על מידע שהתפרסם באתר.

7.7. החברה אינה מתחייבת שפעולת האתר תהיה רציפה, לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות. פעילות האתר (או כל חלק ממנו) עשויה להיות מופסקת, באופן זמני או קבוע, ללא הודעה כלשהי מראש או בדיעבד.

7.8. החברה לא תשא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של החברה שבה מאוחסן האתר.

7.9. החברה אינה אחראית ולא תשא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש, וכיוצא באלה תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לכם, לרכושכם או לכל צד שלישי, בשל שימוש בתכנים שבאתר ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר או בשל הורדה של חומר מאתרים אחרים שקיימת אליהם הפניה באמצעות קישור מאתר זה.

8. קניין רוחני

8.1. כל תכני האתר ועיצובו הם בבעלות החברה, אלא אם נאמר אחרת. חלק גדול מן התמונות שמצויות באתר (אך לא כולן) – הועלו בהתאם לרישיון שימוש שניתן כדין או מכח הסכמת הצלם או בעל זכויות היוצרים בתמונה.
 
8.2. אנו מכבדים זכויות יוצרים ואנו עושים מאמץ לשמור על זכויות יוצרים, הן בכל הנוגע לתכנים המתפרסמים באתר והן בנוגע לתמונות שמועלות לאתר. בכלל זאת, ובמסגרת מאמצינו, איננו מפרסמים תמונה באתר, אלא אם שוכנענו באופן סביר שהתקבלה הסכמת הצלם או בעל זכויות היוצרים בה לפרסומה, או בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007. באותם מקרים שבהם נעשה שימוש בתמונה על פי סעיף 27א הנ”ל, תופיע הודעה מפורשת בעניין, ויחולו הוראות הדין. בכלל זאת, וכחלק מהוראות הדין, בעל זכות יוצרים זכאי לבקש מאיתנו לחדול מן השימוש שעל פי סעיף 27א, וליצור עמנו קשר באמצעות כתובת הדוא”ל המפורסמת באתר.
 
8.3. אם מצאתם באתר תמונה שיש לכם זכויות יוצרים בה, הנכם רשאים לפנות אלינו ולבקש את הסרתה וחדילה מן השימוש בה. אם יש לנו תיעוד ואסמכתא לכאורה למקור התמונה, ואם אנו יודעים על אדם אחר אשר טוען לזכויות יוצרים בתמונה, ייתכן שנבקש לפנות אליכם בנוגע לכך.
 
8.4. חלק מן המסמכים המצויים באתר נערכו ופורסמו על ידי גורמים אחרים, ואנו רק מנגישים מסמכים אלו אליכם, הגולשים. מובן כי במסמכים כאלה, איננו טוענים כי אנו בעלי זכויות היוצרים.

9. מדיניות פרטיות

9.1. אנו מכבדים את פרטיותכם בעת השימוש באתר, ותוכלו לעיין במדיניות הפרטיות שלנו בקשר לכך. מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת.

10. מדיניות ביטולים כללית

10.1. מדיניות הביטולים הכללית של החברה מוצגת כאן באתר, ותוכלו לעיין בה. בכל מקרה, מדיניות הביטולים המחייבת היא המדיניות אשר הוצגה ללקוח בעת חתימתו על הסכם הרכישה, ושעליה הוא חתם.

תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בתאריך: 30 באפריל 2020.

דילוג לתוכן